Extra investeringsbudget voor Bertem dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 18 november 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Voor Bertem betekent dat concreet  15.204 euro responsabiliseringsbijdrage en 988.734 euro voor de open ruimte over de periode 2020-2024. Dat vernam N-VA voorzitter Joris Fonteyn van de N-VA-ministers uit de Regering van minister-president Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Bertem wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fiets- en voetpaden en veilige wegen.”, stelt Joris Fonteyn voor. Op dat vlak is immers na jarenlange verwaarlozing een inhaalbeweging nodig.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is